2.2 Wie is Sioo?

Sioo, de Stichting interuniversitair centrum voor ontwikkeling op het terrein van organisatie- en veranderkunde werd in 1958 opgericht door de Nederlandse universiteiten. Doel was een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderbouwde organisatieleer en de praktijk van organisatie-veranderprocessen door middel van opleidingstrajecten voor professionals en organisaties. Sioo biedt zowel in-company programma's als programma's voor de open-markt.

Organisatie

Door inzichten uit de wetenschap te combineren met ervaringen uit de praktijk ontwikkelt Sioo state-of-the-art ontwikkelings- en opleidingstrajecten voor organisaties en professionals. Naast postdoctorale leergangen voor de open-markt maakt zij in-company programma's voor hoger opgeleiden in antwoord op vragen uit het veld. Daarnaast biedt Sioo haar diensten aan voor het begeleiden van verandertrajecten in organisaties met name waar het ontwerpen van opleiding- en ontwikkeltrajecten betreft. Door het organiseren van symposia en conferenties en het uitgeven van publicaties over organiseren, veranderen en opleiden heeft zij een platformfunctie voor het kennisgebied.

Staf

De programmastaf van Sioo bestaat uit zes professionals. Zij wordt ondersteund door een team projectmanagers en een programma-begeleidingsstaf. In totaal werken er ongeveer twintig mensen bij Sioo. De methodologie en de inhoud van de leergangen wordt door Sioo gedefinieerd. Docenten worden op free-lance basis uitgenodigd om binnen de programma-methode invulling te geven aan één of meerdere seminars. Inmiddels hebben meer dan honderd professionals meegewerkt aan Sioo programma's.

Deelnemers

Deelnemers aan Sioo programma's zijn: ervaren in- of externe adviseurs, project- of procesmanagers, organisatie- en veranderingsprofessionals, senior adviseurs, managers op gebieden als P&O, R&D, HRM of informatie-management, managers in de wereld van wetenschappelijk onderzoek, en arbeids- en organisatiedeskundigen.

Visie

De formule van Sioo is gebaseerd op 'managing diversity'. Sioo waakt er voor geen duurzame dominantie te vestigen in een bepaalde theorie of auteur. In haar werkwijze wordt maatwerk nagestreefd. Maatwerk op individuele basis of maatwerk binnen een groep. Sioo benadrukt het belang van een directe betrokkenheid van de klant in het aanbod. De klant is partner in het ontwikkeltraject. Kennis en inzichten van de klant kunnen bijdragen aan de kerncompetenties van Sioo. Er wordt dus een leertraject voorgestaan van alle betrokken partijen. Sioo programma's belichten praktijkproblemen vanuit meervoudige invalshoeken op basis van een daartoe ontwikkelde methodologie. Theorie wordt altijd betrokken op de praktijk; er is veel aandacht voor het managen van verschillende visies, belangen en posities van betrokkenen. Ontwikkeling van competentie en uitbreiding van het handelingsrepertoire staan centraal.

Aanbod

De programma's variëren van in-company programma's tot op maat gemaakte individuele leertrajecten. Sioo hanteert een stelsel tot het verlenen van master-graden, waarmee de waarde en betekenis van Sioo aktiviteiten zich verhouden tot het internationale aanbod. De toekenning van deze graden staan onder toezicht van de Internationale Adviesraad.

 

Aanbod Sioo

  • Opleidingen:

Mastergraad: Beroepsopleiding Management Consultancy; voor potentiële senior consultants en projectmanagers, verantwoordelijk voor het realiseren van organisatieverandering / Postacademische opleiding Arbeid & Organisatiekunde voor arbo-dienstverlening.

  • Deelgraden: Leergang Sturing van veranderingen in Organisaties (voor o.m. lijnmanagers en projectleiders), Procesregie in Universiteiten (voor o.m. faculteitsdirecteuren en beleidsmedewerkers), Basisopleiding voor Organisatieadviseurs (voor beginnende adviseurs met tenminste een jaar ervaring)
  • Professionaliseringstrajecten:

Informatie/Communicatie Technologie & Organisatieverandering,

State of the Art seminars,

Professionaliseringstraject voor in- en externe adviseurs,

Advanced Courses for Experiences

Consultants (voor senior adviseurs)

  • Begeleiding van veranderingprojecten:
  • Ondersteuning bij ontwerp van professionaliseringstrajecten

Bestuur

In het Sioo-bestuur participeren:

Universiteit van Amsterdam, Nijenrode Universiteit, TU-Delft, TU Eindhoven, TU Twente, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht, Landbouwuniversiteit Wageningen, Vlerick School voor Management in Gent, Stichting de Baak, Management Centre VNO-NCW in Noordwijk.

TOP

ga verder

terug naar index